BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN (BBZ 2004)

Préstartfase Bbz

Als u een uitkering op grond van de Participatiewet (Pw) ontvangt, heeft u de mogelijkheid om u gedurende een jaar te oriënteren op het starten van een eigen bedrijf. U kunt hierbij uit hoofde van de préstartfase in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), een voortzetting van uw uitkering ontvangen gedurende één jaar.

De start van het bedrijf

Wanneer u na het voorbereidingstraject een eigen bedrijf start, bent u niet langer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Uw uitkering komt te vervallen. Toch zal uw bedrijf de eerste tijd vaak nog niet genoeg opbrengen om van te leven. Gedurende maximaal 3 jaar kunt u in aanmerking komen voor een uitkering van de Dienst Sociale Zaken in het kader van het Bbz voor startende ondernemers. Mogelijkerwijs komt u tevens in aanmerking voor een Bbz lening. Het reeds door u ontvangen starterskrediet wordt hierbij omgezet in een rentedragende Bbz lening. Als u niet start als zelfstandig ondernemer, hoeft u de lening vanuit de voorbereidingsfase niet terug te betalen.

Waar kunt u een aanvraag indienen?

Aanvraagformulieren voor een voorbereidingstraject op grond van het Bbz, kunt u krijgen bij de Dienst Sociale Zaken in uw woongemeente. Daar dient u ook uw aanvraag in te dienen.