Bij de start van uw bedrijf kunt u vaak gebruik maken van (financiele) ondersteuning vanuit de overheid. Met name wanneer de start van een bedrijf plaatsvindt vanuit een uitkeringsituatie.

Wilt u investeren maar ontbreekt het u aan voldoende zekerheden? Met een Borgstellingskrediet kunt u tóch in aanmerking komen voor een bancaire lening, doordat de overheid een deel van het risico van de kredietverlening op zich neemt.