Om een onderneming te beginnen is inzicht nodig in de markt, in de financiële mogelijkheden en de haalbaarheid van uw plannen en doelstellingen. U krijgt dit inzicht door op systematische wijze een aantal gegevens en verwachtingen op een rij te zetten in de vorm van een ondernemingsplan.

In de eerste plaats ontwikkelt u een ondernemingsplan voor uzelf. Echter ook uw accountant en met name uw financier(s) willen graag weten wat uw toekomstige plannen inhouden. Een goed en volledig onderbouwd ondernemingsplan vormt dus een uitstekende basis voor een goede presentatie en bereidt u voor op een eventueel gesprek met uw bank en overige adviseurs. Daarnaast biedt een goede onderbouwing grotere zekerheden met betrekking tot de haalbaarheid van uw plannen, vormt het plan een leidraad voor uw toekomstige bedrijfsvoering en functioneert het tevens als toetssteen voor uw financiële resultaten.

Ook voor reeds bestaande ondernemingen kan een ondernemingsplan (tussentijds) uiterst zinvol zijn!

Wat kan Intermezzo voor u hierin betekenen?

Gezien de diversiteit aan vereist inzicht en kennis, blijkt in de praktijk geregeld dat men zelf vaak niet toekomt aan een volledige samenstelling van het plan. Ten behoeve van een volledige voorbereiding en het kunnen nemen van belangrijke besluiten is een voltooid ondernemingsplan echter een vereiste. Zowel voor uzelf als voor uw adviseurs.

Op basis van de door u aangedragen informatie, onze ervaringsgegevens, kennis en inzicht van de mogelijke branchegegevens, toetst Intermezzo de haalbaarheid van uw plannen. Indien nodig en mogelijk zullen reële aanpassingen verricht worden die uw kans van slagen vergroten. Het onderzoek, advies en de conclusies worden weergegeven in een adviesrapport. Zoals gebleken is uit eerder verrichte onderzoeken zijn de uitkomsten behoorlijk betrouwbaar en worden deze in het algemeen geaccepteerd door het bankwezen. Indien nodig zijn wij naast toetsing van uw plannen tevens bereid u te begeleiden bij gesprekken met uw financier(s) of overige adviseurs.

De kosten van een ondernemingsplan

Voor de samenstelling, de onderbouwing en de toetsing van de haalbaarheid van een ondernemingsplan is geen eenduidig tarief aan te geven. Gemiddeld hanteren wij 3 tot 6 dagen onderzoek, hetgeen geheel afhankelijk is van de startsituatie, de branche, de rechtsvorm en de omvang. Vóóraf zal immer een duidelijke en prijsbindende offerte worden opgesteld.