Een goede voorbereiding is essentieel en verhoogt de slagingskansen van uw bedrijf. Intermezzo biedt ondersteuning bij de samenstelling van uw ondernemingsplan, het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek, de keuze voor een juiste vestigingslocatie e.d.

Let bij de start ook op de diverse ondersteuningsmogelijkheden vanuit de overheid!