Intermezzo voor ondernemers bv is een onafhankelijk opererende onderneming gericht op advisering, voorlichting en begeleiding voor ondernemers. Intermezzo voor ondernemers richt zich hierbij zowel op startende ondernemers als op gevestigde bedrijven. 

Het beleid is erop gericht via specialistische dienstverlening, de positie van de ondernemer in het marktgebied te versterken en te vergroten. Kernbegrippen binnen de disciplines zijn een optimale dienstverlening, creativiteit en innovatie. De dienstverlening is er altijd op gericht een belangrijke bijdrage te leveren aan de continuïteit van de onderneming. Dat doen wij door het specialistisch en individueel begeleiden van ondernemers op het gebied van financiering, marketing en organisatie. Objectief, praktijkgericht en op maat. Daarbij maken wij gebruik van onze eigen know how en ervaring, waar nodig van overige adviseurs uit ons netwerk.

Vanuit deze gedachtegang is Intermezzo actief, met als uitgangspunt: ondernémend voor ondernemers!