Alvorens u start met een bedrijf of de vestiging van een filiaal, is het van cruciaal belang te weten waar u het bedrijf wilt gaan vestigen. Daar de vestigingsplaats in vele opzichten bepalend is voor de mogelijkheden van een onderneming, zowel commercieel als organisatorisch, is het noodzakelijk dat u deze, vaak eenmalige keuze, weloverwogen maakt.

Behoudens bij de start van een bedrijf, een verplaatsing of uitbreiding, kan een heroverweging bij een bestaande situatie eveneens zeer verhelderend werken.

Wat kunt u van Intermezzo verwachten?

Bij de start of uitbreiding van uw bedrijf zullen wij uw plan in een intakegesprek gezamenlijk bespreken. Aan de hand van dit gesprek hebben wij kennis kunnen maken met u en uw bedrijfsplan en zijn wij in principe in staat en bereid u daar een (eerste) opinie over te geven.

Afhankelijk van het belang van uw plannen, kan het noodzakelijk zijn om de omzetmogelijkheden nader te onderzoeken en te onderbouwen. Doorgaans wordt dit ook geëist door de financiers. Het is echter vooral ook voor uzelf van belang; indien men omzet verkeerd inschat, kan dit grote gevolgen hebben. Intermezzo kan op een uiterst efficiënte wijze een vrij betrouwbare analyse maken van de omzetmogelijkheden op een bepaalde locatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van statistische gegevens en informatie van het marktgebied. De ervaring uit het verleden leert dat de uitkomsten behoorlijk betrouwbaar zijn en in het algemeen geaccepteerd worden bij de bankwereld.

De uitkomst van het onderzoek wordt in rapportvorm vastgelegd en besproken met de opdrachtgever. Indien gewenst zijn wij tevens bereid om een en ander toe te lichten bij financiers of andere marktpartijen.

De kosten van een vestigingsplaatsonderzoek 

Deze kosten zijn niet eenduidig weer te geven. Een en ander is afhankelijk van de branche, de locatie, de voorbereiding van de ondernemer zelf e.d. Gemiddeld mag in de detailhandel worden uitgegaan van 2 tot 4 dagen onderzoek. Vóóraf zal immer een duidelijke en prijsbindende offerte worden opgesteld.