U bent zelfstandig ondernemer geworden, veelal vanuit de affiniteit met uw branche. Eenmaal zelfstandig ontbreekt het u aan tijd om uw bedrijf c.q. organisatie te optimaliseren. Het reorganiseren van een bedrijf wordt als kosten- en tijdsintensief beschouwd en vindt vaak pas plaats indien men investerings-, overname- of overige bedrijfsplannen heeft. Alvorens echter grote stappen te ondernemen die tot nieuwe investeringen en daarmee financieringen leiden, is het raadzaam uw huidige organisatie te optimaliseren. Bij een goed resulterend bedrijf, zal aanvullende financiering vaak eenvoudiger verlopen dan bij een minder goede bedrijfsexploitatie. Iedere financier heeft hier duidelijk oog voor!

Normaliter leidt iedere vorm van bedrijfsverbetering reeds tot een rendementsverbetering. Een goed rendement leidt tot vermogensverbetering, waarbij meer ruimte ontstaat voor het doen van aflossingen, herinvesteringen en uiteraard voor een goed ondernemersinkomen incl. persoonlijke verzekeringen en belasting, afgezet tegen de inzet en risico’s die u als ondernemer dagelijks neemt.

Maar waar te beginnen met reorganiseren?

Uiteraard dienen hierin de juiste prioriteiten gesteld te worden met hun wisselwerkingen op zowel korte als op lange termijn.

Wat kan Intermezzo voor u hierin betekenen?

Middels een kort en krachtige analyse van uw bedrijf, kan Intermezzo in een relatief kort tijdsbestek, weergeven hoe uw bedrijf ervoor staat. Deze vorm van analyse noemen wij een Quick Scan, waarbij de sterke en minder sterke kanten van uw bedrijf worden weergegeven. Op basis van deze analyse, waarbij met name gekeken wordt naar: de ondernemer, de formule, de marketingaanpak en de financiële positie van het bedrijf, kunnen uit het oogpunt van tijdsaspect, financiering, investeringen e.d., de juiste prioriteiten op korte / lange termijn gesteld worden. Een Quick Scan bereidt u derhalve voor op de juiste stappen naar rendementsverbetering, maar kan tevens benut worden ter voorbereiding van uw door-start, groei, uitbreiding en zelfs verkoop van uw onderneming.

Hoe vindt een Quick Scan plaats?

Bij een bedrijfsanalyse zijn minimaal de volgende stappen van belang:

  • bedrijfsbezoek;
  • interview met de ondernemer;
  • analyse van de financiële gegevens, uiteraard uitgaande van actuele cijfers van het bedrijf.

Wat zijn de kosten van een Quick Scan?

De kosten van een Quick Scan zijn afhankelijk van de branche, de gehanteerde rechtsvorm en de bedrijfsgrootte en zullen in overleg met de ondernemer worden besproken.