Wat betekent marketing voor het Midden- en Kleinbedrijf?

Het begrip ‘marketing’ is voor vele ondernemers een vrij ontastbaar begrip. Er is voldoende literatuur beschikbaar, kranten hebben er over geschreven of men heeft zelfs wel eens een themabijeenkomst of cursus bijgewoond. Bekend is tevens dat de grote bedrijven veelal ruimere budgetten en mogelijkheden hebben dan de MKB ondernemer! Hoe zij het een en ander kunnen toepassen binnen het eigen bedrijf blijkt vaak uiterst moeilijk.

Marketing is niet gelijk aan reclame, noch aan PR of de juiste medewerkers. Marketing bestrijkt het totaal van bedrijfselementen die van invloed zijn op de goede gang van zaken binnen het bedrijf.Marketing is in feite niets meer en niets minder dan het op effectieve wijze combineren van de belangrijkste bedrijfselementen als prijs, (vestigings)plaats, product, promotie en personeel. Deze elementen dienen volledig in harmonie te zijn. Concreet: “waar staat u met het bedrijf, waar wilt u naartoe en vooral hoe wenst u dit te bereiken?”

Aandacht voor marketing dient in principe altijd aanwezig te zijn. Uit de praktijk blijkt echter dat een te lage omzet vaak de belangrijkste indicatie is om er eens dieper over na te denken. Het is belangrijk de zaken reeds bij de start van het bedrijf of vóór een daling van de omzet eens op een rij te zetten: waar zijn aanpassingen noodzakelijk en mogelijk om de gewenste doelstellingen te realiseren?

Wat kan Intermezzo hierin voor u betekenen?

Als onafhankelijke tussenpersoon zijn wij in staat om feiten op een juiste en meest passende wijze voor u op een rij te zetten. Vragen als ‘waar staat uw organisatie’, ‘waar wilt u met uw organisatie naar toe’ zullen allereerst beantwoord dienen te worden. Vervolgens wordt een analyse gemaakt van de mogelijkheden om diverse doelstellingen te bereiken, waarbij u als ondernemer een belangrijke rol speelt. Getroffen maatregelen zullen vervolgens gevolgd en gecontroleerd dienen te worden, teneinde het effect te kunnen meten, te evalueren en bij te kunnen stellen.

Wat zijn de kosten van een marketingplan?

Een en ander is afhankelijk van de situatie en doelstellingen van uw bedrijf. Onze tarieven zijn afgestemd op het MKB, waarbij wij vóóraf immer een duidelijke en prijsbindende offerte voor u opstellen.