Voor startende en jonge bedrijven

Als (door)startende ondernemer dient u plots van alles op de hoogte te zijn, terwijl u bovendien uw eigen bedrijf nog aan het vormen bent. Voorheen werd misschien voor u gedacht en werden zaken panklaar aangeleverd. Als zelfstandig ondernemer is dit alles anders, nu moet u immers zélf alle onderhandelingen met instanties (bijvoorbeeld de gemeente en de fiscus) voeren. Niets mag daarbij vergeten worden. Kortom, een behoorlijke verantwoordelijkheid!

Voorkomen is beter dan genezen!

Als u in afwachting bent van uw eerste jaarstukken en pas daarna constateert dat er zaken fout zijn gegaan, bent u reeds te laat; u komt er na een jaar achter dat u bijvoorbeeld een te beperkt rendement realiseerde. Dit is een belangrijke oorzaak van het feit dat er zoveel nieuwe bedrijven stranden in de eerste jaren van het bestaan. Jammer! Een en ander kan eenvoudig voorkomen worden door adequaat te reageren. Hiervoor is het wel noodzakelijk te werken met begrotingen en budgetten.

Ook als u al langer gevestigd en inmiddels succesvol bent, heeft u vaak behoefte aan een gesprekspartner met wie u zaken kunt kortsluiten. Voor een veelvoud van problemen kunt u reeds bij uw eigen accountant terecht. Een accountant kan echter niet van alle markten thuis zijn.
Wat kan Intermezzo voor u hierin betekenen?
Als onafhankelijk adviseur kunnen wij u een grote mate van ondersteuning bieden bij financieringsvraagstukken of bij uw commercieel beleid, al dan niet in overleg en / of samenwerking met uw accountant en overige adviseurs.
Onze gesprekken met u vinden plaats middels periodieke afspraken. Tussentijds telefonisch overleg is eveneens mogelijk. Wij willen nimmer pretenderen voor álles een oplossing te hebben, wij kunnen u wel de garantie geven dat problemen tijdig onderkend worden en zullen er tevens al het mogelijke aan doen om tot de meest optimale oplossing(en) te komen.

De kosten van managementbegeleiding

De kosten zijn o.m. afhankelijk van de frequentie en intensiteit van de begeleiding en zullen in onderling overleg worden overeengekomen.