Indien u een goedlopende onderneming heeft en overweegt te investeren in machines, onroerend goed of mogelijk zelfs in een tweede vestiging, is het van belang de zaken goed op een rij te zetten. Zaken zoals:

  • Welke financieringseisen worden gesteld?
  • Wat is de meest effectieve wijze van financieren?
  • Welke eisen worden gesteld aan het management en de organisatie?
  • Welke rendementseisen moeten gesteld worden en zijn deze haalbaar?

Bovenstaande vragen zijn slechts het topje van de ijsberg van problemen waarop doorgaans binnen een uiterst korte periode een antwoord gevonden moet worden. Vragen zoals: Hoe staan onze financiers hier tegenover?, komen doorgaans pas later aan de orde. Een feit blijft dat investeringen grote invloed kunnen hebben op de onderneming, zowel in positieve zin als in negatieve zin. Het is daarom zeker van groot belang alle zaken zo volledig mogelijk in kaart te brengen.

Door middel van een haalbaarheidsonderzoek kunt u ongewenste verrassingen voorkomen. Een en ander wordt immers goed overdacht en doorberekend in de bestaande exploitatie. Tevens heeft u de mogelijkheid de gewenste en de te ondernemen stappen op goed onderbouwde wijze aan uw financiers en andere belanghebbenden te presenteren, waardoor ook vanuit deze zijde het vertrouwen kan toenemen. De praktijk wijst immers uit dat men dit veelal (vooraf) eist alvorens een beslissing te willen nemen.

Welke rol kan Intermezzo hierin spelen?

Gezien de ervaring die Intermezzo heeft met overheidsfinancieringen, variërend van Borgstellingskredieten tot leningen in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, weten wij als geen ander welke eisen er gesteld worden. Door deze ervaring zijn wij op een uiterst efficiënte en gestructureerde wijze in staat een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en vast te leggen in een praktische en leesbare rapportage. Ook wordt een passende ondersteuning geboden bij de contacten met uw bankier en eventueel uw accountant.

Wat zijn de kosten van een haalbaarheidsonderzoek?

Een en ander is afhankelijk van de situatie en de plannen van uw bedrijf. Vóóraf zal immer een duidelijke en prijsbindende offerte worden opgesteld.