Intermezzo is tevens actief op het gebied van bedrijfsoverdracht. Hierbij richten wij ons op de detailhandelsbedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf alsmede op diverse zakelijke dienstverlenende bedrijven. Overige bedrijven zijn zeker niet uitgesloten. Op basis van een uitvoerig oriëntatiegesprek zal per situatie gekeken worden in hoeverre bemiddeling bij danwel activering van een gewenste aan- of verkoop tot de mogelijkheden behoort.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Intermezzo voor ondernemers bv.